Skip to content

Svensk innovationspolitik, hur blir det efter valet?

July 8, 2010

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien har tagit fram en rapport som sammanställer och jämför de politiska blockens innovationspolitik. Man menar att blocken till stor del är eniga när det gäller problemformuleringen, nämligen att det råder brist på kapital och entreprenörskap, och att Sverige länge haft svårt att kommersialisera sin forskning och utveckling (ett fenomen som kallas den svenska paradoxen). Sveriges högkvalitativa forskning genererar alltså relativt dåliga ekonomiska reslutat. När det gäller lösningarna på problemen föreslår de olika blocken åtgärder som är i linje med deras ekonomiska politik på andra områden. Alliansen vill tillämpa mer generella åtgärder och sänka skatterna medan de röd-gröna förespråkar riktade insatser med hjälp av fördelningspolitik. Läs hela rapporten här.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: