Skip to content

Kraftig minskning av fosfor nödvändig för att stoppa algblomningen

July 14, 2010

Svenskans artikelserie om Östersjön tar upp algblomningen, som i år kan bli väldigt kraftig. Att enbart minska utsläppen av näringsämnen enligt de nationella åtgärdsplanerna skulle ha en ganska liten effekt på algblomningen och det skulle ta 50 år innan den försvinner.  Om man däremot  binder fosforn i havsbottnen, eller på annat sätt får den ur systemet, skulle algblomningen minska avsevärd. Det är dock stora mängder vi pratar om, 200.000 ton enligt artikeln.

Av de 30-talet miljöproblem som Sea of Inventions-projektet kommer att matcha med tekniska lösningar så är just metoder att separera näringsämnen ur vattnet ett. Det ska bli spännande att se vad vi hittar.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. October 15, 2011 09:24

    Det är inte så mycket vi kan göra åt innerstäderna när det gäller avlopp och avloppsrening på kort sikt. Men i glesare bebyggda områden kan vi åtminstone börja uppmuntra teknologi som inte producerar avloppsvatten. Det kan låta som en radikal lösning men problem av den storleksordning vi har framför oss kan inte lösas med samma teknik som skapade dom i första hand (Einstein). Avlopp från WC kan med rätt stimulanspaket reduceras kraftigt då det även är betydligt dyrare att installera mini-avloppsrening än att t.ex använda sluten långtidskompostering, som inte har något utsläpp alls och inte behöver tömmas på kompost på många decennier. se http://www.compostera.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: